تفاوت بین غم و افسردگی چیست؟

آیا می دانید تفاوت بین افسردگی و غم چیست؟

این دو معمولاً با هم یکسان گرفته می شوند و ممکن است شما را از تشخیص مشکل و بیماری گمراه کنند با مشاهده فیلم پایین که توسط شرکت داروسازی هگمتان داروی غرب ترجمه شده می توانید به تفاوت این دو بیماری و داروهای مورد نیاز پی ببرید.