دیابت و ۷ اصلی که باید هنگام صبحانه خوردن رعایت شود

5109-min-1-scaled-1-495x400 Diabetes and the 7 main ones that should be observed at breakfast

دیابت

حذف نکردن وعده صبحانه

مصرف صبحانه در خانه

مصرف غلات همراه با میوه

مصرف دانه کتان

بلغور جوی دو سر

شیر یا ماست کم‌چرب

چای دارچین
۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت