دیابت و ۷ اصلی که باید هنگام صبحانه خوردن رعایت شود

5109-min-1-scaled-1-495x400 دیابت و 7 اصلی که باید هنگام صبحانه خوردن رعایت شود

دیابت

حذف نکردن وعده صبحانه

مصرف صبحانه در خانه

مصرف غلات همراه با میوه

مصرف دانه کتان

بلغور جوی دو سر

شیر یا ماست کم‌چرب

چای دارچین
۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت